Simple Things Maxi- Black/ White

Black maxi strapless dress with white tie dye stripe.